Visión, misión y valores de la asociación

MISIÓN:

 

Proporcionar un tratamento integral a persoas enfermas de Alzheimer e outras demencias en fase leve e/ou moderada a través de diferentes programas e servizos co fin de mellorar a súa calidade de vida e a das súas familias. Promover a divulgación, desestigmatización e sensibilización destas patoloxías na sociedade.

 

 VISIÓN:

 

AFAN Burela traballa para ser un referente no seu ámbito de actuación como asociación que ofrece a mellor atención e servizos de calidade tanto   a enfermos de Alzheimer como ás súas familias e poboación xeral.

 

 VALORES:

 

Os principais valores de AFAN Burela son a solidaridade, respeto á dignidade das persoas enfermas, atención centrada na persoa, empatía, profesionalidade, transparencia, calidade e compromiso social.

 

SUBIR