SERVIZOS

Servizos dirixidos a persoas con Alzheimer ou outras demencias

  • Programa de Estimulación Terapéutica
  • Programa de mantemento das Actividades Básicas da Vida Diaria
  • Programa Movendo a Mente coas TICs
  • Atención Psicolóxica Individual

Servizos dirixidos a familiares

  • Programa de acollida, atención e orientación social
  • Programa de Atención Psicolóxica Individual e Grupal (Grupos de Axuda Mutua)
  • Programa de asesoramento e información sobre axudas técnicas
  • Cursos e charlas formativas
SUBIR